@dir7307j สอบถามได้เวลา 09.00 - 17.00 ทุกวันจันทร์ ถึงอาทิตย์
Email: thekaroe@gmail.com โทร. 094-8565087

jPOS โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง 2,000 บาท

สุดยอดโปรแกรมยอดนิยม ขายดีอันดับ 1 ของเรา โปรแกรมบริหารงานร้านค้าปลีก ค้าส่ง ใช้งานง่าย รองรับธุรกิจหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ร้านมินิมาร์ท, ร้านจำหน่ายโทรศัพท์, ร้านขายผลไม้, ร้านขายแผ่นซีดี, ร้านจำหน่ายนาฬิกา แว่นตา
เพียงโปรแกรมเดียวมีครบทุกระบบ ไม่ต้องไปหาซื้อแยกให้ปวดหัว ไม่ว่าจะเป็น
 • ระบบสต็อกสินค้า
 • ระบบสมาชิกร้าน
 • ระบบขายสินค้า ทั้งแบบ Vat, No Vat
 • ระบบซ่อมแซมสินค้า
 • ระบบออกใบวางบิล พิมพ์สลิป ใบส่งสินค้า
 • ระบบการดูยอดขายประจำวัน แบบ RealTime
 • และระบบอื่นๆ อีกเพียบ

คุณสมบัติโปรแกรม

ระบบบันทึกประจำวัน
 • ขายสินค้า
 • หน้าจอขายแบบง่าย
 • ขายสินค้าผา่น หน้าจอโทรศัพท์
 • รับคืนสินค้า
 • จัดการบิลขาย
 • รับซ่อมสินค้า
 • รับซ่อมสินค้า จากภายนอก
 • ใบเสนอราคา
 • เปลี่ยนรหัสผ่าน
 • ภาพรวมของร้าน
สต้อกสินค้า
 • รับสินค้าเข้าสต้อก
 • ใบเบิก
 • ใบรับสินค้า
 • โอนสินค้า
 • ปรับยอดสต้อก
 • ประวัติการปรับยอด สต็อกสินค้า
ออเดอร์ออนไลน์
 • รายการสั่งซื้อทางออนไลน์
ส่งเสริมการขาย
 • กำหนดคะแนนสะสม
 • ราคาแบบเหมา เช่น 3 ชิ้น 100
 • คูปองส่วนลด
ตั้งค่าพื้นฐาน
 • ข้อมูลร้านค้า
 • อัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา
 • คลังสินค้า/สาขา
 • ช่องทางการจำหน่าย
 • ประเภทสินค้า
 • สินค้า
 • ราคาจำหน่าย
 • ผู้จำหน่ายสินค้า
 • ประเภทสมาชิก/ลูกค้า
 • สมาชิกร้าน/ลูกค้า
 • ผู้ใช้งานระบบ
 • เงินในลิ้นชักวันนี้
รายงาน
 • รายงานยอดขายรายวัน แยกตามสินค้า
 • รายงาน รายงานกำไรขาดทุน
 • รายงาน รายละเอียดการขาย
 • รายงานยอดขายรายวัน
 • สรุปยอดขายรายวัน
 • สรุปยอดขายรายเดือน
 • สรุปยอดขายตามประเภทสินค้า
 • สรุปยอดขายตามสมาชิก
 • สรุปยอดขายตามพนักงาน
 • รายงานสต้อกสินค้า
 • รายงานลูกหนี้
 • รายงานเจ้าหนี้
บัญชี
 • ประเภทรายจ่าย
 • บันทึกรายจ่าย
 • คะแนนสะสม ของสมาชิก
ตั้งค่าระบบ
 • สิทธิการเข้าใช้ เมนูต่างๆ
 • รูปแบบ การรันเลขเอกสาร
 • ตั้งค่าการพิมพ์บิล
 • ตั้งค่าบิลและ สินค้าขั้นต่ำ
 • เงื่อนไขการขาย
 • ตั้งค่าการต่อลิ้นชักเก็บเงิน
โปรแกรมเสริม
 • โปรแกรมเสริมระบบ jPOS

หน้าจอโปรแกรม

เอกสารสำคัญ

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ใบเสร็จรับเงิน

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จขนาดย่อ

ใบวางบิล

ใบส่งสินค้า

ใบรับเข้าสินค้า

ใบขอเบิกสินค้า

ใบรับสินค้า

ใบตรวจสอบสินค้า

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า

การใช้งานทั่วไป

Login เข้าระบบ

ภาพรวมของร้าน

บันทึกประจำวัน

หน้าจอขาย

รับคืนสินค้า

จัดการบิลขาย

ใบเสนอราคา

Stock สินค้า

รับสินค้าเข้าสต้อก

รายการใบรับสินค้าเข้าสต้อก

ใบสั่งซื้อ

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ

ใบเบิกสินค้า

ใบรับสินค้า

ใบโอนสินค้า

ปรับยอดสินค้า

ประวัติการปรับยอด

ส่งเสริมการขาย

กำหนดคะแนนสะสม

ราคาแบบเหมา เช่น 3 ชิ้น 100

คูปองส่วนลด

สร้างคูปอง

สร้างชุดคูปอง

ใบคูปองส่วนลด

บัญชี

ประเภทรายจ่าย

สร้างประเภทรายจ่าย

รายจ่าย

บันทึกรายจ่าย

คะแนนสะสมของสมาชิก

รายงาน
รายงานยอดขายรายวัน แยกตามสินค้า

รายงาน รายงานกำไรขาดทุน

รายงาน รายละเอียดการขาย

รายงานยอดขายรายวัน

สรุปยอดขายรายวัน

รายงานยอดขายตามเดือน

สรุปยอดขายตามสมาชิก

สรุปยอดขายตามพนักงาน

รายงานสต้อกสินค้า

รายงานลูกหนี้

รายงานเจ้าหนี้

ตั้งค่าพื้นฐาน

ข้อมูลร้านค้า

อัตราแลกเปลี่ยน

คลังสินค้า/สาขา

ช่องทางจำหน่าย

ประเภทสินค้า

สินค้า

ราคาจำหน่าย

ผู้จำหน่ายสินค้า

ประเภทสมาชิก

สมาชิก

ผู้ใช้งานระบบ

เงินในชิ้นชักวันนี้

ตั้งค่าระบบ

สิทธิการเข้าใช้ เมนูต่างๆ

รูปแบบ การรันเลขเอกสาร

ตั้งค่าการพิมพ์บิล

เงื่อนไขการขาย

ตั้งค่าบิลและ สินค้าขั้นต่ำ

เว็บนี้อยู่ภายใต้บริษัท control c จำกัด
นิติบุคคลเลขที่ 0345558000527
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 80 หมู่ 5 บ้านแมด ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190