14 กำหนดข้อมูลร้าน โปรแกรมร้านอาหาร jFood


ในส่วนนี้เราจะใช้เพื่อเริ่มต้นตั้งค่าร้านของเราว่าชื่ออะไร เบอร์โทรติดต่อเบอร์ไหน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ แล้วก็โลโก้ร้านด้วยครับ

นอกจากนี้ยังกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับบิลใบเสร็จรับเงินได้ด้วย

หากต้องการเปิดใช้ระบบหลายสกุลเงินให้เลือกอัตราแลกเปลี่ยนเป็น yes นะครับ