4 ข้อมูลร้านค้า


ใช้กำหนดข้อมูลเริ่มต้นของร้านค้าเรา ใส่โลโก้ และกรอกที่อยู่ร้านพร้อมกับกำหนดว่าจะให้มีการทำสำเนาใบเสร็จหรือไม่ ก็กำหนดในหน้านี้นะครับ เพื่อความสะดวก