การตั้งค่าข้อมูลร้านค้า

ตัวอย่าง …VDO ขั้นตอนการตั้งค่าข้อมูลร้านค้า

ส่วนที่ 1: ขั้นตอนเปลี่ยนโลโก้ เลือกไฟล์ภาพ ➡ กดปุ่ม Upload

***ขนาดไม่เกิน 1 Mb เป็นไฟล์ JPG.png ⚠(กรณีอัฟโหลดภาพไม่ได้ให้ลองเปลี่ยนชื่อไฟล์ ชื่อไฟล์อาจยาวเกินไป)

ส่วนที่ 2: ต้องการใบเสร็จ มีคำว่า ต้นฉบับ-สำเนา ให้เลือก “ใช่” ถ้าต้องการให้ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ ให้ คำว่า ต้นฉบับ+สำเนา

ตัวอย่าง…บิลที่มี คำว่า ต้นฉบับ+สำเนา