12 การพิมพ์บาโค้ด 1 ดวงขนาด 30mm X 50mm (3×5) โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jpos


ในการพิมพ์บาโค้ดสำหรับเครื่องพิมพ์สติ้กเกอร์ความร้อนแถวเดียวนั้น เรากำหนดให้พิมพ์แถวละดวงได้อย่างง่ายดายครับ และตรงนี้พิมพ์รวดเดียวหลายดวงได้ด้วย โดยไม่ต้องมาคลิกบ่อยๆ