การรับสินค้าเข้าสต๊อกแบบง่ายๆ – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้ เริ่มต้น ต้องใส่เลขบิลรับเข้า*, วันที่รับเข้า* , รับเข้าที่สาขา* , ซื้อมาจาก .ใส่ข้อมูลข้างบน ก่อน

จากนั้นก็เลือกสินค้าหรือยิงบาโค้ด ใส่จำนวนสินค้า, ราคาทุนท ให้เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “เพิ่มรายการ”

พอเลือกรายการเสร็จให้ เข้ามาก็กดยืนยันได้เลย

จากนั้นกดปุ่มบิลรับเข้าสินค้า ด้านขวาบนจะพบหน้าต่างแสดงบิลต่างๆ

กดพิมพ์ใบรับเข้าสินค้าได้นะครับ (หากต้องการ)

ส่วนนี้เป็นรายงาน ดูย้อนหลังบิลที่นำเข้าสต๊อก และเลือกตามช่วงวันที่ ที่ต้องการค้นหาบิลนำเข้าได้ สามารถเลือกปริ้นบิลนำเข้า, แก้ไขบิลนำเข้า, สามารถลบบิลนำเข้าได้

เมื่อผู้ใช้งาน ต้องการเช็๋คบิลที่ ยืนยันรับเข้าสต๊อกไม่ สำเร็จ ให้กดปุ่ม

สามารถกดปุ่ม “เลือก” เพื่อจะยืนยันสต๊อกอีกครั้ง / ลบบิล เมื่อกดปุ่ม “ลบ”

หลังจากนั้นให้ ผู้ใช้งานเข้าดู รายงาน – สต๊อกสินค้า ได้เลย