29 กำหนดช่องทางจำหน่าย – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ใช้สำหรับกำหนดว่าร้านเรามีช่องทางขายกี่ทาง เช่น ขายหน้าร้าน ขายผ่านรถ VAN Sale เป็นต้น หรือนำไปออกบูทตามที่ต่างๆ ก็ได้เช่นกัน เพื่อยกที่มาของรายได้ว่ามาจากช่องทางใดบ้าง

ส่วนนี้ยังสามารถเลือกกำหนดรูปแบบบิลที่ต้องการให้โชว์ ตอนจบการขายได้