คลังสินค้า/สาขา – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS

ส่วนนี้สามารถ แก้ไข ชื่อ ,ที่อยู่ ,เบอร์โทรศัพท์ ,email เพื่อแสดงในบิลขายต่างๆ

ตัวอย่าง..ชื่อ ,ที่อยู่ ,เบอร์โทรศัพท์ ,email ของสาขา

ส่วนนี้สามารถกำหนดเปอร์เซ็น ภาษีตามที่ต้องการได้เลย

ส่วนนี้สามารถ เปิด – ปิด ใช้งานทศนิยมได้เลย