31 ปรับยอดสต้อกสินค้า – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


เมื่อสิ้นวันหรือสิ้นรอบสัปดาห์บางร้านค้าอาจจะอยากมีการตรวจสต้อกว่าแต่ละอย่างคงเหลือเท่าไหร่ และเมื่อนับแล้วพบว่าไม่ตรงกับที่โปรแกรมแจ้ง เราก็จะทำการปรับยอดสต้อกเพื่อให้ทราบจำนวนคงเหลือที่แท้จริง

ให้เข้าไปเมนู สต้อกสินค้า -> ปรับยอดสต็อก จะพบหน้าจอนี้

เมื่อเรากรอกจำนวนคงเหลือจริงของสินค้าต่างๆ จนครบหมดแล้วก็กดปุ่มยืนยันการปรับยอด้านล่างสุด เป็นอันจบขั้นตอนครับ

เราสามารถดูประวัติการปรับยอดได้ตามต้องการ โดยกดที่ปุ่ม รายการปรับยอดทั้งหมด

กดพิมพ์ใบปรับยอดเพื่อเก็บไว้ดูได้เลยครับ