40 สรุปยอดขายรายเดือน – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้เป็นรายงานสรุปยอดขายรายเดือน สามารถค้นหาจาก ปี, สาขา ตามต้องการได้