42 รายงานยอดขายตามสมาชิก – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้เป็นรายงานยอดซื้อจากบิลขาย ของสมาชิกแต่ละคน สามารถค้นหาจาก สาขา, ประเภทสมาชิก, ช่วงวันที่, เบอร์โทร/รหัสสมาชิก ได้ตามต้องการ