รายงานยอดขายตามสินค้า -โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS

ส่วนนี้เป็นรายการยอดขายสินค้าแต่ละประเภท สามารถค้น จากวันที่, สาขา, ประเภทสินค้า แล้วกดปุ่ม