รายงานยอดขาย – โปรแกรมร้านเสื้อผ้า Jshirt

ส่วนนี้เป็นรายงานยอดขายรายวัน, สรุปยอดขายรายวัน, สรุปยอดขายรายเดือน, สรุปยอดขายตามรายการ,