หน้าขาย -โปรแกรมร้านเสื้อผ้า Jshirt

ส่วนนี้เป็นส่วนของระบบ ขายง่าย มีทั้งแบบเงินสด และเงินเชื่อ เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า