เพิ่มสินค้า – โปรแกรมร้านเสื้อผ้า Jshirt

ส่วนนี้เป็นส่วนของการเพิ่มข้อมูลสินค้า เพื่อพร้อมขาย

ตัวอย่างภาพ…. เพิ่มสินค้า