กำหนดข้อมูลสินค้า โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jpos


ส่วนนี้เป็นการจัดการข้อมูลสินค้า ทั้งหมดง่ายๆ

เพิ่มสินค้าทีละรายการ กดปุ่มเพิ่มสินค้า จะมีฟอร์มให้กรอกข้อมูลแต่ละช่อง ช่องที่มี * ต้องใส่ข้อมูล แต่ช่องอื่นๆไม่ใช่กรอกข้อมูลได้ เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วให้กด “บันทึกข้อมูล”

ตัวอย่าง…ฟอร์มเพิ่มข้อมูลสินค้า

**รหัสสินค้า = สามารถใส่รหัสสินค้าเองได้ หรือกดรันรหัสออโต้ได้

**ชื่อสินค้า = ตัวอักษรต้องไม่เกิน 50 ตัวอักษร

** ช่องน้ำหนักให้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น

**กรณีเพิ่มรูปภาพ เมื่อเลือกไฟล์ภาพแล้ว ให้กด “อัฟโหลดรูปภาพ” ด้วย

✅เพิ่ม