9 กำหนดสินค้าเชื่อมโยง เช่น แพค ลัง โหล ชิ้น ในโปรแกรมร้านค้าปลีกค้าส่ง jpos 2021


ส่วนนี้ใช้สำหรับกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าแต่ละระดับ โดยมากใช้กับสินค้าแม่ ลูก หลาน เช่น บุหรี่ 1 ซบมี 20 ซอง ในแต่ละซองมี 20 ม้วน เราก็มากำหนดความเกี่ยวข้องกันได้ เมื่อขายสินค้าแม่ระบบจะตัดสต้อกสินค้าลูกออกด้วย หรือขายสินค้าลูก สต้อกของสินค้าแม่ก็ลดลงตามด้วยเป็นต้นครับ (***ห้าม สร้างสินค้าลูกที่เป็นรหัสสินค้าหลัก ซ้ำกับสินค้าลูกในสินค้าเชื่อมโยงเด็ดขาด)

ตัวอย่างการกำหนด นมเปรี้ยว หน่วย ลัง

กดเข้าเมนูย่อย

ตัวอย่างการกำหน ดนมเปรี้ยว ลัง แพค ขวด

ทีนี้พอทำการขายเราก็ยิงบาโค้ด ลังก็ได้ ขวดก็ได้ หรือแพคก็ได้ครับ โปรแกรมจะคำนวนราคาและตัดสต้อกให้เองตามสินค้าที่เราขาย

ตัวอย่าง…การขายสินค้าเชื่อมโยงที่ 1

สามารถตรวจสอบสต๊อกสินค้าเชื่อมโยง ได้ที่เมนู รายงาน-รายงานสต๊อกสินค้า กดค้นหาสินค้าก่อน แล้วไปกดปุ่ม “สต๊อกสินค้าเชื่อมโยง”