แจ้งข่าวการอัพเดตโปรแกรม

แจ้งอัพเดตระบบ jpos all new 2021
เพิ่ม แก้ไขหน้าตาของหน้าขาย
แก้ไขบิล
-ใบเสร็จรับเงิน A4
-บิลใบกำกับภาษี
-บิล ณ ที่จ่าย บิล
แก้ไขแดชบรอดค่าไม่ตรง
-เพิ่มการรายงานความเติบโตของร้าน DashBoard
-สามารถเลือกรายงานตาม รายวัน รายเดือน รายปี ได้ ในหน้า DashBoard
แก้ไขการค้นหาสินค้าในหน้าขายให้สามารถเลือกหมวดค้นหาได้
ค้นหายอดขายตามสมาชิก เป็นช่วงเวลาได้
ท่านใดสนใจย้ายจากรุ่นก่อนมาเวอขั่นใหม่ จ่ายเพียง 1,600 บาท
ได้วันหมดอายุเพิ่มไปอีก 1 ปี ทันที