48 รับสินค้า – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้เป็นการรับสินค้า สาขาปลายทาง ที่ทำการเบิกมาจากสาขาหนึ่ง มายังอีกสาขาหนึ่ง ได้ง่ายๆไม่ยุ่งยาก

ส่วนนี้เป็นรายการรับสินค้าทั้งหมด สามารถค้นหาจาก วันที่, เลขที่ใบเบิก
ส่วนนี้แสดงรายการายละเอียด รอรับสินค้า ให้ลูกค้ากดรับสินค้าเข้าสาขา ตามสินค้าที่รับจริง และสามารถค้นหาจาก วันที่, เลขที่ใบเบิก ได้
กดปุ่ม “รับสินค้า”
แสดงรายละเอียดสินค้าที่เบิกเช็คยอดรับสินค้าแล้ว กด “ยืนยันรับสินค้า”
ตัวอย่าง… รายละเอียดของใบเบิกที่รับสินค้าแล้ว