EP.2 เงินเดือนพนักงาน – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้ระบบเงินเดือน ให้ร้านค้าสามารถลงเวลา เข้า-ออก ของพนักงานได้แบบง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 6 ส่วนของเมนู ตารางทำงาน สามารถเพิ่ม, แก้ไข, ลบ ได้

ส่วนนี้ให้ กดปุ่ม “เพิ่มตารางงาน” กรอกข้อมูล รหัสตารางทำงาน, ชื่อตารางทำงาน, หมายเหตุ**(กรณีมี) – > เลือกกะทำงาน เสร็จแล้ว กด “บันทึก”