สร้างธุรกิจด้วยแผนการตลาดหลัก 4P

4P หรือ Marketing Mix ที่เรียกเป็นภาษาไทยว่า “ส่วนผสมทางการตลาด” เป็นหนึ่งในทฤษฎีสำหรับวางแผนการตลาด นับว่าเป็นหนึ่งในวิธีการวิเคราะห์ลูกค้าที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เพราะมีพื้นฐานที่ง่าย ตรงไปตรงมา ซึ่งนักธุรกิจทุกท่านเข้าใจกันดี ว่าหากไม่มีการตลาดก็จะไม่มีลูกค้าที่จะทำให้กิจการสามารถดำเนินการต่อไปได้
  การตลาด 4P ประกอบไปด้วย Product, Price, Promotion และ Place แต่ละข้อก็มีความหมายและความสำคัญต่างกัน แต่จะทำงานควบคู่ไปด้วยกันอยู่เสมอ

1. Product 
           สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจนั้นๆ ที่เป็นเหมือนหัวใจหลักของธุรกิจนั้นเอง ซึ่งอาจจะเป็นสินค้าที่ต้องการขาย สินค้าที่สนองความต้องการของผู้บริโภค และจะต้องมีคุณภาพด้านความเหมาะสมในการใช้งาน คุณภาพด้านการออกแบบ และคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดภาพลักษณ์ของร้านค้า
2. Price
            กลยุทธ์ในการกำหนดราคาสินค้า เนื่องจากลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความสามารถและพฤติกรรมในการใช้เงินต่างกัน นอกจากนั้นแล้วสินค้าบางชนิดก็มีมูลค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับราคาและมุมมองของตลาดด้วย ซึ่งกลยุทธ์ด้านราคาที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ที่สามารถเพิ่มยอดขายและกำไรให้กับสินค้าได้มากที่สุด
3. Place
              สถานที่จัดจำหน่าย หรือวิธีการขายยังไง สินค้าตั้งโชว์อยู่ที่ไหน จะจัดส่งให้ลูกค้าอย่างไร หากพ่อค้าแม่ขายต้องการมีร้านจริงๆ อาจต้องมีการเลือกสรรทำเลที่เหมาะสมด้วย เช่น บริเวณไหนมีกลุ่มลูกค้าของเราอยู่ แต่ถ้าเป็นร้านค้าออนไลน์ ช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือเว็บไซต์นั่นเอง หรือบางร้านก็อาจจะขายผ่านทาง MyShop หรือแอปโซเชียลต่างๆ  แล้วก็ส่งสินค้าผ่านทางบริการไปรษณีย์ ซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่า เพราะช่วยลดต้นทุนได้มากกว่า และทำได้ง่ายกว่าผ่านระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ต่างๆ
4. Promotion
               กลยุทธ์ส่งเสริมการขายหรือบางทีก็ถูกเรียกว่าการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ เพราะนอกจากจะดึงดูดลูกค้าในเข้ามาซื้อของ ยังรวมถึงการทำโฆษณา การประชาสัมพันธ์ลูกค้า โปรโมชัน การบริการทั้งก่อนและหลังการขาย
อ้างอิง: https://www.fillgoods.co/online-biz/shop-orders-build-business-with-4p-make-more-sale/