ความเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19 ที่เราต้องรู้

ชวนมาเช็กตัวเอง ว่าคุณมีความเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19 มากน้อยแค่ไหน !?
ทางกรมควบคุมโรค ได้มีการแบ่งความเสี่ยงของผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็น 3 ระดับ

🔴 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
– ผู้ที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หรือ PPE ตลอดช่วงเวลาที่มีการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
– ผู้ที่อยู่ใกล้ หรือมีการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อในระยะ 2 เมตรนานกว่า 5 นาที หรือ ถูกไอจามรดจากผู้ป่วย
– ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนัก ร่วมกับผู้ติดเชื้อ นานกว่า 30 นาที เช่น ในห้องปรับอากาศ

🟠 ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ
– ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
– สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ แต่หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีคนจำนวนมาก สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 10 วัน (เริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ อาจพิจารณาตรวจคัดกรองด้วย ATK ร่วมด้วย)

🟢 ผู้ ไม่มีความเสี่ยง
– ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ (สัมผัสกับวงที่ 2) จัดเป็นผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง

หากทราบว่าตนเองไปในสถานที่เสี่ยง หรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อ แล้วมีอาการเข้าข่ายของ Covid-19 มีไข้ ไอ ลิ้นไม่รับรส ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดศีรษะ หายใจหอบ หายใจลำบาก ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยทันที
อ้างอิง : https://shorturl.asia/V165M