ช่องทางการติดต่อ ร้านค้าของคุณ (Jposshop)

💠ส่วนนี้สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของร้านเพื่อให้ลูกค้า ติดต่อทางร้านค้าได้เลย

💠ส่วนนี้เมื่อกดปุ่ม “เพิ่มช่องทางติดต่อ” ใส่ ชื่อช่องทางติดต่อ, ลิงค์ URL, ประเภทช่องทาง