1 เริ่มต้นเข้าระบบ โปรแกรมร้านอาหาร


สำหรับส่วนนี้ทางเราจะส่งลิงค์ใช้งานให้แก่ลูกค้า และมีรหัสเริ่มต้น (แต่เข้าไปแล้วสามารถเปลี่ยนได้ในภายหลังนะครับ) เมื่อกรอกรหัส username, password ถูกต้องแล้ว ก็จะพบกับหน้าจอหลักแบบนี้

หน้าหลักของระบบร้านอาหาร