6 จัดการประเภทอาหาร โปรแกรม JFood ระบบบริหารงานร้านอาหาร


ส่วนนี้เราจะใช้กำหนดประเภทอาหารที่มีในร้าน และเชื่อมโยงกับครัวว่า ประเภทนี้ต้องถูกผลิตที่ครัวไหน เช่น ต้มยำ จะต้องถูกผลิตที่ครัวไทย ส่วน น้ำชาเย็น ผลิตที่บาร์น้ำ เป็นต้น เพื่อให้ง่ายในการจัดการเมนูอาหาร เราเลยต้องกำหนดประเภทอาหารเชื่อมโยงผูกกับครัวก่อนครับ

เลือกครัวได้ตามต้องการ ส่วนนี้เรากำหนดหลายๆ ประเภทอยู่ในครัวเดียวกันก็ได้ครับ