7 จัดการออฟชั่นเมนูอาหาร


สำหรับออฟชั่นเสริมต่างๆ นั้นจะแบ่งแยกตามหมวดหมู่ ว่าเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องดื่ม เช่น

เผ็ด ไม่เผ็ด ใม่ผัก ซึ่งอาจจะบวกเงินเพิ่มจากราคาปกติก็ได้

เช่น ผัดกระเพรา ถ้าเอาทะเล +10 บาท ถ้าเอาไข่ดาวอีกก็ +10 บาท

เมื่อกดปุ่มเพิ่มจะต้องกรอกข้อมูลหลักๆ ดังนี้

ชื่อของ Option ก็เช่น ทะเล ไข่ดาว ส่วนราคาคือยอดเงินที่จะบวกเพิ่มอีก สุดท้ายต้องเลือกหมวดหมู่ด้วยนะครับ