8 Option อาหารพิเศษ


ใช้สำหรับกำหนดคุณสมบัติต่างๆ เพิ่มเติมเวลาขายให้ลูกค้า เพื่อเพิ่มเงินไปอีก เช่น ปั่น +5 บาท เป็นต้น หรืออันไหนเราไม่บวกเพิ่มก็ใส่ยอดเงินเป็น 0 บาทไว้ก่อนได้ครับ

เราต้องกรอกชื่อ กรอกราคาและระบุด้วยว่าออฟชั่นที่สร้างนี้จะใช้สำหรับอาหาร หรือว่า เครื่องดื่มนะครับ