11 กำหนดกะทำงานของร้าน โปรแกรมร้านอาหาร jFood


สำหรับร้านค้าใดที่มีกะทำงานหลายๆ กะเช่นร้านอาหารที่เปิดกลางวัน และกลางคืนด้วย ก็จะมีการแยกพนักงานออกเป็นกลุ่ม เรียกว่ากะ แล้วกำหนดเวลาเข้าออกของแต่ละกะ ส่วนนี้เรากำหนดได้ง่ายๆ เลยครับผ่านเมนูกะทำงาน

รูปแบบของเวลาให้กรอก hh:mm เช่น 20:00 ไม่ควรใส่ 20.00 นะครับเพราะโปรแกรมจะมองไม่ออกว่าอันไหนคือชั่วโมง อันไหนคือนาที

กรอกข้อมูลแล้วกด Save เพื่อเพิ่มกะได้เลย