12 จัดการพนักงานร้าน โปรแกรมร้านอาหาร jFood


เราสามารถกำหนดข้อมูลพนักงานร้าน ระดับต่างๆ ของแต่ละสาขาได้ที่หน้าจอนี้ครับ ซึ่งต้องกำหนดรหัสเข้าใช้งาน รวมถึงรหัสผ่านด้วย แล้วก็กะทำงาน พร้อมกับระดับของพนักงานคนนั้นๆ ครับ