15 ระบบสต้อกสินค้า สำหรับร้านอาหาร โปรแกรมร้านอาหาร jFood


สวนนี้จะเป็นหน้าใช้จัดการกับระบบสต้อกทั้งหมดของร้าน ทั้งที่เป็นวัตถุดิบ (ใช้ในการผลิตอาหาร) และที่เป็นสินค้าขายในร้านเช่น เบียร์ บุหรี่ เหล้า ขนมขบเคี้ยวเป็นต้น

การรับเข้าวัตถุดิบเราต้องกดที่ปุ่ม รับเข้าสต้อก

ระบุวันที่ด้วยนะครับ

และระบุสาขา ว่าจะให้รับเข้าที่สาขาใด

เมื่อเพิ่มรายการไปจนครบก็กดยืนยันการรับเข้าที่ปุ่มล่างสุด

หากต้องการเพิ่มรายการชื่อวัตถุดิบกดที่ปุ่มนี้

จะพบหน้าจอให้กรอกข้อมูล

กำหนดประเภทด้วยว่าเป็นแบบสำหรับเพื่อการขาย หรือเพื่อใช้ผลิตเป็นอาหารในร้าน

กำหนดว่าให้ใช้ส่วนลดได้หรือไม่ได้ (ตรงนี้ทำหรือไม่ทำก็ได้ครับ)

หากมีการนำไปผลิตอาหาร เช่น เบิกแป้งมันออกไป 1 โล ให้กดที่นี่

จะพบหน้าจอดังนี้

กรอกข้อมูลที่ต้องการเบิก เสร็จแล้วระบบก็จะตัดสต้อกวัตถุดิบนั้นออกไปทันที

หากต้องการดูใบรับเข้าสต้อกที่ผ่านมากดที่นี่

จะพบหน้าต่างนี้

หากต้องการดูใบเบิกวัตถุดิบที่ผ่านมากดที่ปุ่มนี้

จะพบหน้าต่างนี้ครับ