20 การฝากเครื่องดื่มไว้กับร้าน (ฝากเบียร์, เหล้า) โปรแกรมร้านอาหาร jFood


หากมีลูกค้ามาทานเหล้าเบียร์แล้วกินไม่หมดสามารถฝากกับร้านได้ครับ โดยการกดที่เมนู ฝากเครื่องดื่ม (ด้านบนในหน้าขาย) จะพบกับหน้าจอให้เรากรอกข้อมูลลูกค้าดังนี้ครับ

พอกรอกข้อมูลครบก็พิมพ์ใบรับฝาก ให้ลูกค้าเก็บไว้มาใช้บริการในครั้งหน้า

ใบรับฝากหน้าตาแบบนี้

เราสามารถดูบิลฝากเบียร์ทั้งหมดได้จากเมนูนี้ครับ

จะพบรายการบิลทั้งหมด