21 บันทึกค่าใช้จ่ายในร้าน – โปรแกรมร้านอาหาร jFood


เมื่อร้านเรามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเราจะต้องมีการบันทึกไว้ในระบบ เพื่อให้โปรแกรมนำไปคิดผลสรุปของกิจการว่าได้กำไรเท่าไหร่ หรือขาดทุนเท่าไหร่ โดยส่วนนี้ให้กรอกชื่อรายการ ยอดเงิน และหากมีหมายเหตุก็กรอกลงไป แต่ถ้าไม่มีใส่ – ละไว้