23 ดูรายงานยอดขายรายวัน โปรแกรมร้านอาหาร jFood


เข้าดูรายงานยอดขายรายวันกันได้เลยครับที่เมนูรายงาน เลือกช่วงเวลาตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน และเลือกสาขาได้ครับ นอกจากนี้ยังกดดูข้อมูลของบิลนั้น ได้ด้วยโดยกดเลขบิลจะพบหน้าต่างนี้