24 ดูรายงานสรุปยอดขายรายวัน โปรแกรมร้านอาหาร jFood


ส่วนนี้จะเป็นการสรุปยอดขายว่าแต่ละวันมียอดขายเท่าไหร่ โดยรวมให้เป็นยอดทั้งวันแยกเป็นวันๆ ไปในเดือนนั้นครับ สามารถเลือก เดือน ปี และสาขาได้ และมีสรุปยอดทั้งหมดในเดือนอยู่ด้านล่างสุดให้ด้วย