28 รายงานสต้อกขายออก โปรแกรมร้านอาหาร jFood


ส่วนนี้จะแสดงเฉพาะรายการสินค้าที่เราขายออกจากร้าน ซึ่งเป็นสินค้าประเภทมีการคุมสต้อก โดยมากแล้วจะไม่ใช่อาหารแต่เป็นสินค้าอื่นๆ เช่น เหล้า บุหรี่ เบียร์ ขนม ของฝาก เป็นต้น