27 รายงานลูกหนี้ โปรแกรมร้านอาหาร jFood


ส่วนนี้เราสามารถดูรายชื่อลูกหนี้ได้เลย พร้อมรู้ว่าบิลไหน ซื้อวันไหน ค้างเท่าไหร่ สถานะบิลเป็นอย่างไร หากว่าลูกหนี้มาชำระเงินเราก็กดที่เลขบิล และกรอกวันที่ได้รับชำระเงินเพียงเท่านี้ก็จบขั้นตอน (ลูกหนี้ก็จะลดลง)