30 การเปลี่ยนรหัสผ่าน


หากต้องการแก้ไขรหัสผ่านใหม่สามารถทำได้โดยการกดที่ ชื่อตัวเองด้านขวาบนของโปรแกรม จากนั้นจะพบกับหน้าต่างให้เราแก้ไขข้อมูล หรือออกจากระบบก็ได้ครับ

การกรอกรหัสผ่านจะต้องยืนยันให้ตรงกับรหัสที่เปลี่ยนใหม่ (จำให้ได้นะครับ และต้องกรอกให้เหมือนกันเป้ะๆ)