3 ตั้งค่าการพิมพ์บิล โปรแกรมร้านค้า jPOS


ในส่วนนี้เราจะใช้เพื่อกำหนดขนาดของบิลทั้งหมดในโปรแกรม ทั้งเรื่องความกว้าง ความสูง ขนาดตัวอักษร การแสดงภาษี หรือไม่แสดงภาษีบนบิล การแสดงวันที่ การทำสำเนาเอกสาร รวมถึงการตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมด

สามารถกำหนดแล้วเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้นะครับ