13 การพิมพ์บาโค้ดแบบ 1 ดวง 4 แถว รหัสโค้ด CODE128 โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


สำหรับหน้านี้เราจะใช้สร้างแผ่นบาโค้ดเพื่อนำไปแปะสินค้าโดยจะพิมพ์ทีเดียวได้ออกมาถึง 4 ดวง เรียงกัน 1 แถวต่อ 1 ดวง และเป็นรูปแบบรหัสโค้ด CODE128 ครับ