15 การพิมพ์บาโค้ด 3 ดวงสำหรับเครื่อง Godex Printer โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ท่านใดใช้เครื่องพิมพ์แบบ 3 ดวงต่อแถวจะพบปัญหาว่ามันตั้งค่าค่อนข้างยาก ไม่ว่าจะใช้โปรแกรมทำบาโค้ดโดยเฉพาะ หรือแม้แต่การมากำหนดค่าในฟริ้นเตอร์ กว่าจะลงตัวกับสติ้กเกอร์ได้นั้นใช้เวลามาก ส่วนนี้เราจึงได้พัฒนาโปรแกรมให้พิมพ์จบในคลิกเดียว โดยไม่ต้องใช้ความรู้เรื่องการตั้งค่าขนาดกระดาษเลย