16 การพิมพ์บาโค้ด 3 ดวงครึ่ง สำหรับเครื่อง Godex โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


สำหรับการพิมพ์บาโค้ดแบบ 3 ดวงต่อแถว (3 ดวงครึ่ง คือ 1 แผ่นจะได้ออกมา 2 ดวงผ่าครึ่ง) เป็นกรณีที่หายาก เพราะสติ้กเกอร์แบบนี้ก็มีค่อนข้างน้อย แต่มีสินค้าจำนวนหนึ่งที่ต้องการบาโค้ดขนาดเล็กๆ ไปแปะ ดังนั้นจุดนี้จึงตอบโจทย์มากครับ