21 ผู้ใช้งานระบบ โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


หากต้องการสร้างรหัสให้แก่พนักงานของร้านก็สามารถทำได้ที่เมนู ผู้ใช้งานระบบนะครับ เราสามารถสร้างพนักงานได้หลายระดับ โดยหลักๆ ก็จะมี Admin, User, Custom จุดนี้จะกำหนดพนักงานแยกตามสาขาก็ได้ครับ

อันนี้เป็นการสร้างแบบง่ายๆ เดี๋ยวตัวอย่างหน้าผมจะพาสร้างแบบยากขึ้นคือกำหนดเมนูให้แต่ละคนเห็นแตกต่างกันไป

ตัวอย่าง…กำหนดสิทธิ์ Customer ที่สร้างมาจากเมนู
 **สิทธิการเข้าใช้งาน**
ตัวอย่าง.. เลือกสิทธิ์ ให้เป็น Cashier จะสามารถขาย, รับคืนสินค้า ได้เท่านั้น