การตั้งค่าผู้ใช้งานระบบ -โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


หากต้องการสร้างรหัสให้แก่พนักงานของร้านก็สามารถทำได้ที่เมนู ผู้ใช้งานระบบนะครับ เราสามารถสร้างพนักงานได้หลายระดับ โดยหลักๆ ก็จะมี Admin, User, Custom จุดนี้จะกำหนดพนักงานแยกตามสาขาก็ได้ครับ

อันนี้เป็นการสร้างแบบง่ายๆ เดี๋ยวตัวอย่างหน้าผมจะพาสร้างแบบยากขึ้นคือกำหนดเมนูให้แต่ละคนเห็นแตกต่างกันไป

💠กำหนดผู้ใช้งาน Admin สามารถเห็นทุกเมนู

🔴ระดับผู้ใช้งาน = Admin

💠กำหนดผู้ใช้งาน Custom สามารถเห็นเมนูตามที่รหัส Admin กำหนดให้ เลือกช่อง

🔴ระดับผู้ใช้งาน = Custom
🔴เมนูกำหนดเอง = เลือกที่สร้างมาจากเมนู **สิทธิการเข้าใช้งาน

ตัวอย่าง…กำหนดสิทธิ์ Custom ที่สร้างมาจากเมนู
 **สิทธิการเข้าใช้งาน**

💠กำหนดผู้ใช้งาน Cashier สามารถเห็นเมนูขาย และเมนูรับคืนสินค้า เท่านั้น เลือกช่อง

🔴ระดับผู้ใช้งาน = Cashier

ตัวอย่าง.. เลือกสิทธิ์ ให้เป็น Cashier จะสามารถขาย, รับคืนสินค้า ได้เท่านั้น