22 กำหนดสิทธิการใช้งาน โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้ใช้กำหนดสิทธิการเข้าใช้เมนูต่างๆ แบบละเอียด เพื่อแยกแต่ละคนให้เห็นแตกต่างกันไป เช่นพนักงานฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายสต้อก เป็นต้น เราก็จะกำหนดแล้วตั้งชื่อให้กลุ่มพนักงานเอาไว้ครับ

ตัวอย่าง..สร้างกลุ่มแล้ว
ตัวอย่าง..กำหนดสิทธิ์ 1
ตัวอย่าง..กำหนดสิทธิ์ 2