27 กำหนดประเภทสมาชิกร้าน – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


เราสามารถกำหนดสมาชิกต่างๆ ให้แยกประเภทกันได้ครับ เพื่อใช้จัดกลุ่มของสมาชิกร้านให้เป็นหมวดหมู่เช่น VIP, Gold, Premium และกำหนดส่วนลดแต่ละประเภทได้ด้วยครับ