32 การรับสินค้าเข้าสต้อกแบบ Excel – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้สามารถเพิ่ม จำนวนสต๊อกสินค้า ในรูปแบบ Excel อย่างง่าย เริ่มต้น ต้องใส่เลขบิลรับเข้า*, วันที่รับเข้า* , รับเข้าที่สาขา* , ซื้อมาจาก .ใส่ข้อมูข้างบน ก่อน

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม “นำเข้าจาก Excel”

ส่วนนี้เป็นหน้าฟอร์ม นำเข้าจำนวนสต๊อก ตัวอย่างการจัดข้อมูลใน Excel

ตัวอย่าง: Copy ข้อมูลสต๊อกที่เตรียมไว้ใน Excel

ตัวอย่าง การวางข้อมูลลงในฟอร์ม เพื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “นำเข้าข้อมูล”

ส่วนนี้เป็นรายงาน ดูย้อนหลังบิลที่นำเข้าสต๊อก และเลือกตามช่วงวันที่ ที่ต้องการค้นหาบิลนำเข้าได้ สามารถเลือกปริ้นบิลนำเข้า, แก้ไขบิลนำเข้า, สามารถลบบิลนำเข้าได้

เมื่อผู้ใช้งาน ต้องการเช็๋คบิลที่ ยืนยันรับเข้าสต๊อกไม่ สำเร็จ ให้กดปุ่ม

สามารถกดปุ่ม “เลือก” เพื่อจะยืนยันสต๊อกอีกครั้ง / ลบบิล เมื่อกดปุ่ม “ลบ”