การรับคืนสินค้า – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS

💠ส่วนนี้เป็นการรับคืนสินค้า ที่ลูกค้าของร้านซื้อสินค้าออกไป แล้วส่งคืนสินค้าที่ร้าน

กดปุ่ม “เพิ่มรายการ” ->

✅เลือกวันที่ทำบิลขาย -> กดปุ่มค้นหา หลังจากนั้น กดปุ่มเลือก ที่บิลขายที่ต้องการคืนสินค้า

✅เลือกรายการสินค้าที่ต้องการคืนที่ในบิลที่เลือก

กดปุ่ม OK

ตัวอย่าง : ใบลดหนี้

ตัวอย่าง : ใบรับคืนสินค้า