36 รายงานกำไรขาดทุน – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS

ส่วนนี้เป็นรายงาน กำไรขาดทุน สามารถเลือกช่วงวันที่ ที่ต้องการค้นหา
รวมรายได้มาจาก = บิลขาย
รวมค่าใช้จ่ายมาจาก = ค่าใช้จ่าย+นำเข้าสินค้า จะได้ผลกำไรที่ถูกต้อง