43 รายงานสต๊อกสินค้า – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS

ส่วนนี้เป็นรายสต๊อกสินค้า สามารถค้นหาข้อมูลจาก ชื่อหรือรหัสสินค้า, ประภทสินค้า, สาขา, สี, Size, Brand ได้

ก่อน คือ ยอดจำนวนก่อนปรับสต๊อก / หลัง คือ ยอดจำนวนหลังปรับสต๊อก ในสินค้านั้นๆ

ตัวอย่าง… รายงานสินค้าเชื่องโยง
ส่วนนี้สามารถส่งออกรายงานเป็นไฟล์ Excel ได้

ส่วนนี้สามารถดูรายงาน สินค้าที่มี Serial กดที่ชื่อสินค้าจะแสดงหน้าฟอร์มรายละเอียด

ตัวอย่าง… รายงานสินค้ามี Serial สามารถค้นหาจาก สถานะ, serial, เลขที่บิลนำเข้าสต๊อก
ส่วนนี้เป็นรายงาน ต้นทุนที่ของสินค้า กดที่ตัวเลขจำนวน ทุนต่อชิ้นเฉลี่ย
ตัวอย่าง… รายงานต้นทุนเฉลี่ย