44 รายงานลูกหนี้ – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้เป็นรายงานลูกหนี้ รายงานนี้จะแสดงบิลขาย ที่เป็นบิลค้างชำระ สามารถค้นหาจาก ช่วงวันที่, ประเภทสมาชิก, สาขา, ค้นหาสมาชิกกรอกชื่อ หรือเบอร์โทรศัพท์ ได้ตามที่ต้องการ

ตัวอย่าง..เมื่อกดปุ่ม “ยอดชำระของสมาชิก”
ตัวอย่าง..เมื่อกดปุ่ม “บิลค้างชำระที่ไม่ใช่สมาชิก”