45 ทำป้ายราคาสินค้า – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้ สามารถสร้างป้ายราคา ติดชั้นวางสินค้า บอกราคา แบบง่ายๆสะดวกกับเจ้าของร้าน

ขั้นตอนที่ 1 ในช่อง “จำนวน” ก่อน และสามารถกำหนดจำนวนป้ายที่ต้องการสร้างได้ตามต้องการ

ขั้นตอนที่ 2 ในช่อง “รหัสสินค้า”สามารถคีย์รหัสสินค้า กด Enter หรือใช้เครื่องยิงบาร์โค้ดได้เลย

กดปุ่ม “พิมพ์รายการ”
ตัวอย่าง… ป้ายราคา

ส่วนนี้สามารถเลือกป้ายราคาตามต้องการได้

กดปุ่มบันทึก แล้วกด OK เพิ่อยืนยันสีที่เลือก