เบิกสินค้า – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้เป็นวิธีการเบิกสินค้า จากสาขาหนึ่ง ไปอีกสาขา เป็นการแจ้งขอเบิกสินค้าจากสาขาที่ต้องการ

ส่วนนี้ให้เลือกวันที่เบิก ,ผู้ทำรายการ, สาขาที่เบิก, สาขาที่รับเบิก, หมายเหตุ (กรณีไม่มีข้อความให้ใส่ – แทน)
ส่วนนี้ใส่ จำนวนสินค้า /กดปุ่มค้นหาสินค้า
ส่วนนี้สามารถเลือก ประเภทสินค้า, ชื่อสินค้า หลังจากนั้นให้กดปุ่มเลือกสินค้าที่ต้องการ
กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ทีละรายการจบครบตามที่ต้องการเบิก
กดปุ่ม “ยืนยันการเบิกสินค้าตามรายการนี้”

ส่วนนี้เป็นรายงาน ใบเบิกทั้งหมด สามารถเช็คได้ว่ามีการกดรับสินค้า จากสาขาปลายทางหรือยัง

ส่วนนี้สามารถ ปริ้น, แก้ไข, ลบ ใบเบิกสินค้าได้